Bartnikowska, Urszula, i Katarzyna Ćwirynkało. „The Resources of Adults Taking Care of Their Elderly Parents at Home – a Research Report”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, no. 29 (październik 15, 2020): 7–23. Udostępniono luty 28, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/25289.