Konieczna, Iwona. „Możliwości Komunikacyjne Dziecka Z zespołem Aspergera”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, no. 11 (grudzień 15, 2015): 125–139. Udostępniono luty 1, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/9938.