Walkiewicz-Krutak, Małgorzata. „Wyzwania Emancypacyjne W kontekście Autonomii dorosłych osób Z niepełnosprawnością Wzroku”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, no. 10 (wrzesień 15, 2015): 111–126. Udostępniono wrzesień 28, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/9964.