1.
Ćwirynkało K, Bartnikowska U. Odkrywanie przez rodziców adopcyjnych i zastępczych odmienności dziecka wynikającej z niepełnosprawności. Studium fenomenograficzne. ikps [Internet]. 9 wrzesień 2018 [cytowane 28 wrzesień 2023];(19):11-33. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/14321