Pressto.

Nagłowek strony

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 1 (2013) Sozialpädagogik als Lösung in der Prävention von sozial-pathologischen Erscheinungen in der Schule Abstrakt   PDF (Deutsch)
Dorota Smetanová, Lujza Koldeová
 
Nr 1 (2013) Novovznikajúce formy rodinného života na Slovnensku Abstrakt   PDF (Czech)
Pavol Tománek
 
Nr 1 (2013) Social Functioning of Women with Turner Syndrome Abstrakt   PDF (English)
Ilona Zadrożna
 
Nr 3 (2013) Erziehung der Roma Schüler: Möglichkeiten der Nutzung fiktiver Theorien in deren Kultur für die Erziehung in der realen Welt Abstrakt   PDF (Deutsch)
Jaroslav Balvin
 
Nr 8 (2015) Role učitele při ovlivňování a zmírňování interetnického napětí ve společnosti Abstrakt   PDF (Czech)
Jaroslav Balvín
 
Nr 9 (2015) Role učitele při ovlivňování a zmírňování interetnického napětí ve společnosti Abstrakt   PDF (Czech)
Jaroslav Balvín
 
Nr 6 (2014) Agnieszka Wątorek, Kompetencje językowe dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2014 Szczegóły   PDF
Paulina Chmiel-Antoniuk
 
Nr 9 (2015) Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska, Zanikanie. Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013. Abstrakt   PDF
Wioletta Magdalena Witkowska
 
Nr 2 (2013) Analiza wybranych norm prawnych określających nowe obowiązki nauczycieli i specjalistów wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych Abstrakt   PDF
Teresa Serafin
 
Nr 3 (2013) Aspiracje zawodowe rodzeństwa pełnosprawnego podyktowane doświadczeniem niepełnosprawności w rodzinie Abstrakt   PDF
Agnieszka Żyta
 
Nr 13 (2016) Autonómnosť a profesionalita učiteľa v rámci interakcie učiteľ – žiak Abstrakt   PDF
Tina Hudáková
 
Nr 10 (2015) Blaski i cienie życia dorosłej osoby ociemniałej w kontekście przystosowania się do niepełnosprawności. Studium przypadku Abstrakt   PDF
Agnieszka Sokołowska-Kasperiuk
 
Nr 12 (2016) Bоспи- тание в социуме толерантности к детям-инвалидам с психофизическими наруше- ниями Abstrakt   PDF
Alexander Muller Ruvimovich, Lisovskaya Tatiana Viktorovna
 
Nr 10 (2015) Choroba przewlekła jako przeszkoda w osiąganiu niezależności u dzieci Abstrakt   PDF
Iwona Konieczna
 
Nr 9 (2015) (Czy) twórcza obecność osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej? Abstrakt   PDF
Edyta Nieduziak
 
Nr 1 (2013) Delfinoterapia w usprawnianiu dzieci z zaburzeniami w rozwoju – dylematy i kontrowersje Abstrakt   PDF
Marzena Buchnat, Michał Rzepka
 
Nr 5 (2014) Dlaczego emancypacja osób niepełnosprawnych powinna być „pustym znaczącym”? Abstrakt   PDF
Teresa Żółkowska
 
Nr 5 (2014) Doświadczenia emocjonalne rodziców dzieci z autyzmem Abstrakt   PDF
Lidia Szmania
 
Nr 9 (2015) Działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – projekt warszawskiego modelu współpracy Abstrakt   PDF
Teresa Serafin
 
Nr 3 (2013) Dziecko z chorobą przewlekłą w systemie oświaty Abstrakt   PDF
Teresa Serafin
 
Nr 9 (2015) Edukacja nie na próżno. Rzecz o (nie)świadomej tożsamości osób niepełnosprawnych intelektualnie Abstrakt   PDF
Irena Ramik-Mażewska
 
Nr 11 (2015) Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie niesegregacyjnym – wykluczające czy dopełniające się formy kształcenia Abstrakt   PDF
Jarosław Bąbka
 
Nr 3 (2013) Edukacja włączająca w Norwegii Abstrakt   PDF
Aleksandra Antonik
 
Nr 10 (2015) Emancypacja jako nowy nurt rehabilitacji Abstrakt   PDF
Joanna Konarska
 
Nr 10 (2015) Emancypacja osób autystycznych. Wprowadzenie do zagadnienia Abstrakt   PDF
Joanna Buława-Halasz
 
1 - 25 z 127 elementów 1 2 3 4 5 6 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo