Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 12 (2016) W poszukiwaniu drogi do emancypacji – oczekiwania niesłyszących Abstrakt  PDF
Iwona Jagoszewska
 
Nr 18 (2017) Aktualne tendencje w wyborze formy kształcenia uczniów z uszkodzonym słuchem w obecnym systemie oświatowym w Polsce Abstrakt  PDF  PDF (English)
Magdalena Olempska-Wysocka
 
Nr 18 (2017) Sytuacja niepełnosprawnych sensorycznie w obszarze edukacji i aktywności zawodowej w opinii przedstawicieli środowiska osób niesłyszących i niewidzących Abstrakt  PDF  PDF (English)
Marzenna Zaorska
 
Nr 9 (2015) Kompetencje w zakresie języka angielskiego studentów niesłyszących i słabosłyszących w opinii ich lektorów Abstrakt  PDF
Ewa Domagała-Zyśk
 
Nr 18 (2017) Słuchowo-językowe funkcjonowanie dzieci bilateralnie zaimplantowanych wszczepem ślimakowym w trybie sekwencyjnym, doniesienie wstępne Abstrakt  PDF  PDF (English)
Magdalena Magierska-Krzysztoń
 
Nr 21 (2018) Kompetencje językowe dzieci z głuchotą prelingwalną zaimplantowanych do drugiego roku życia Abstrakt  PDF  PDF (English)
Magdalena Magierska-Krzysztoń, Magdalena Olempska-Wysocka
 
Nr 14 (2016): Logopedyczne Konteksty Pedagogiki Specjalnej Rozwój mowy i komunikacji dziecka z uszkodzonym słuchem Abstrakt  PDF
Magdalena Olempska-Wysocka
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo