Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 18 (2017) Sytuacja niepełnosprawnych sensorycznie w obszarze edukacji i aktywności zawodowej w opinii przedstawicieli środowiska osób niesłyszących i niewidzących Abstrakt  PDF  PDF (English)
Marzenna Zaorska
 
Nr 10 (2015) Blaski i cienie życia dorosłej osoby ociemniałej w kontekście przystosowania się do niepełnosprawności. Studium przypadku Abstrakt  PDF
Agnieszka Sokołowska-Kasperiuk
 
Nr 1 (2013) Poczucie „Inności” u osób niewidomych i osób z resztkami wzroku w sferze funkcjonowania psychicznego, fizycznego i emocjonalnego Abstrakt  PDF
Marzenna Zaorska
 
Nr 8 (2015) (Nie)pełnosprawna starość – przyczyny, uwarunkowania, wsparcie Abstrakt  PDF
Anna Gutowska
 
Nr 18 (2017) Wykorzystanie nowych technologii w orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością wzroku Abstrakt  PDF  PDF (English)
Kamila Miler-Zdanowska
 
Nr 17 (2017) „Trening orientacji i zarządzania czasem” w toku czynności dnia codziennego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Abstrakt  PDF  PDF (English)
Magdalena Hinc-Wirkus
 
Nr 20 (2018) Tranzycja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z edukacji na rynek pracy - perspektywa rodzica Abstrakt  PDF  PDF (English)
Wojciech Otrębski, Katarzyna Mariańczyk
 
Nr 11 (2015) Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie niesegregacyjnym – wykluczające czy dopełniające się formy kształcenia Abstrakt  PDF
Jarosław Bąbka
 
Nr 17 (2017) Gerontologia (geragogika) specjalna – obszar koniecznych badań i refleksji pedagogiki specjalnej. Wybrane zagadnienia Abstrakt  PDF  PDF (English)
Iwona Chrzanowska
 
Nr 18 (2017) Kilka uwag o stanie badań nad kompetencją słowotwórczą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF  PDF (English)
Renata Marciniak-Firadza
 
Nr 10 (2015) Pedagogika emancypacyjna a pedagogika specjalna – kluczowe kategorie w emancypacyjnym dyskursie niepełnosprawności Abstrakt  PDF
Dorota Podgórska-Jachnik
 
Nr 13 (2016) Uchwycić indywidualność, czyli o wybranych aspektach studium przypadku osoby z niepełnosprawnością Abstrakt  PDF
Zenon Gajdzica
 
Nr 10 (2015) Emancypacja poprzez edukację a perspektywa Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych Abstrakt  PDF (English)
Kas Mazurek, Margaret Winzer
 
Nr 12 (2016) Szkoła ogólnodostępna jako środowisko odkrywania podstaw własnej tożsamości przez uczniów z niepełnosprawnością w młodszym wieku szkolnym Abstrakt  PDF
Karol Bidziński
 
Nr 13 (2016) Oczekiwania rodziców wobec edukacji seksualnej dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF
Marzena Buchnat, Katarzyna Waszyńska
 
Nr 1 (2013) Wyróżnik człowieczeństwa Abstrakt  PDF
Maria Szyszkowska
 
Nr 3 (2013) (Nie)normalność w społecznym zwierciadle. Opresyjne wzory, podziały oraz projekty cielesności jako kontekst doświadczenia kobiet z widoczną niepełnosprawnością Abstrakt  PDF
Adrianna Wojtyła
 
Nr 12 (2016) Znaczenie ruchu rodziców w procesie emancypacji osób niepełnosprawnych intelektualnie Abstrakt  PDF
Łukasz Koperski
 
Nr 13 (2016) Kategorie zdrowia, choroby w kontekście niepełnosprawności – ujęcie teoretyczne Abstrakt  PDF
Beata Antoszewska, Urszula Bartnikowska
 
Nr 9 (2015) Edukacja nie na próżno. Rzecz o (nie)świadomej tożsamości osób niepełnosprawnych intelektualnie Abstrakt  PDF
Irena Ramik-Mażewska
 
Nr 11 (2015) Relacje z rówieśnikami i ich znaczenie dla młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w edukacji specjalnej – w świetle badań własnych Abstrakt  PDF
Anna Drozdowicz
 
Nr 13 (2016) Wyznaczniki kształtujące sytuację ucznia z niepełnosprawnością w klasie ogólnodostępnej i integracyjnej – analiza dostępnych badań Abstrakt  PDF
Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało
 
Nr 16 (2017) Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością a refleksja nad „dobrą” i „złą” charytatywnością Abstrakt  PDF  PDF (English)
Dorota Podgórska-Jachnik
 
Nr 9 (2015) (Czy) twórcza obecność osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej? Abstrakt  PDF
Edyta Nieduziak
 
Nr 12 (2016) Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną – od akceptacji do wsparcia Abstrakt  PDF
Agnieszka Drzazga
 
1 - 25 z 64 elementów 1 2 3 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo