Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 11 (2015) Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie niesegregacyjnym – wykluczające czy dopełniające się formy kształcenia Abstrakt  PDF
Jarosław Bąbka
 
Nr 10 (2015) Pedagogika emancypacyjna a pedagogika specjalna – kluczowe kategorie w emancypacyjnym dyskursie niepełnosprawności Abstrakt  PDF
Dorota Podgórska-Jachnik
 
Nr 13 (2016) Studia na kierunku pedagogika specjalna jako przestrzeń czytania naukowego Abstrakt  PDF
Sławomira Sadowska
 
Nr 12 (2016) From the segregation to the inclusion: Ukrainian realities of the education Abstrakt  PDF
Alla Kolypayeva
 
Nr 4 (2014) Prowłączające zmiany w systemie polskiej edukacji – nowe możliwości, ograniczenia i wyzwania Abstrakt  PDF
Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Marzenna Zaorska
 
Nr 2 (2013) Analiza wybranych norm prawnych określających nowe obowiązki nauczycieli i specjalistów wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych Abstrakt  PDF
Teresa Serafin
 
Nr 10 (2015) Emancypacja poprzez edukację a perspektywa Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych Abstrakt  PDF (English)
Kas Mazurek, Margaret Winzer
 
Nr 12 (2016) Szkoła ogólnodostępna jako środowisko odkrywania podstaw własnej tożsamości przez uczniów z niepełnosprawnością w młodszym wieku szkolnym Abstrakt  PDF
Karol Bidziński
 
Nr 11 (2015) On the continuum from mainstreaming to inclusion: the development of the approaches towards students with special needs and their expression in the educational frameworks in Israel Abstrakt  PDF
Nava Bar, Arie Kizel
 
Nr 13 (2016) Oczekiwania rodziców wobec edukacji seksualnej dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF
Marzena Buchnat, Katarzyna Waszyńska
 
Nr 8 (2015) Role učitele při ovlivňování a zmírňování interetnického napětí ve společnosti Abstrakt  PDF (Czech)
Jaroslav Balvín
 
Nr 10 (2015) „Kobietą być, to być kobietą” – piętno „niepełnosprawnej płci”1 w doświadczeniach kobiet z głębszą niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do środowiskowego domu samopomocy Abstrakt  PDF
Agata Jakubas
 
Nr 10 (2015) (Neo)liberalne uwikłania emancypacyjnego paradygmatu pedagogiki specjalnej Abstrakt  PDF
Marcin Wlazło
 
Nr 13 (2016) Wybrane aspekty aktywności edukacyjnej i zawodowej młodych osób z niepełnosprawnościami Abstrakt  PDF
Joanna Jarmużek
 
Nr 11 (2015) Relacje z rówieśnikami i ich znaczenie dla młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w edukacji specjalnej – w świetle badań własnych Abstrakt  PDF
Anna Drozdowicz
 
Nr 9 (2015) „Inny” w klasie szkolnej Abstrakt  PDF
Ewa Muszyńska
 
Nr 12 (2016) Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną – od akceptacji do wsparcia Abstrakt  PDF
Agnieszka Drzazga
 
Nr 12 (2016) Nauczanie kierowane jako metoda rozwijająca samodzielność oraz autonomię dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF
Beata Cytowska
 
Nr 5 (2014) Możliwości wykorzystania rówieśniczego tutoringu w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF
Andrzej Twardowski
 
Nr 4 (2014) Zjawisko pozoru w systemie kształcenia uczniów niepełnosprawnych – próba identyfikacji i propozycje rozwiązań Abstrakt  PDF
Katarzyna Parys
 
Nr 3 (2013) Erziehung der Roma Schüler: Möglichkeiten der Nutzung fiktiver Theorien in deren Kultur für die Erziehung in der realen Welt Abstrakt  PDF (Deutsch)
Jaroslav Balvin
 
Nr 3 (2013) Edukacja włączająca w Norwegii Abstrakt  PDF
Aleksandra Antonik
 
Nr 3 (2013) O roli i pozycji badacza w badaniach rzeczywistości szkoły specjalnej i integracyjnej Abstrakt  PDF
Zenon Gajdzica
 
Nr 1 (2013) Novovznikajúce formy rodinného života na Slovnensku Abstrakt  PDF (Czech)
Pavol Tománek
 
Nr 7 (2014) Portal społecznościowy Facebook jako narzędzie realizacji celów edukacji antydyskryminacyjnej Abstrakt  PDF
Katarzyna Smoter
 
1 - 25 z 32 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo