Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1 (2013) Novovznikajúce formy rodinného života na Slovnensku Abstrakt  PDF (Čeština)
Pavol Tománek
 
Nr 19 (2017) Odkrywanie przez rodziców adopcyjnych i zastępczych odmienności dziecka wynikającej z niepełnosprawności. Studium fenomenograficzne Abstrakt  PDF  PDF (English)
Katarzyna Ćwirynkało, Urszula Bartnikowska
 
Nr 17 (2017) Proces adaptacji rodziców do roli rodzicielskiej dziecka z zespołem Downa jako strategia radzenia sobie z sytuacją stresową Abstrakt  PDF  PDF (English)
Karolina Kaliszewska
 
Nr 17 (2017) Czas wolny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w opinii rodziców Abstrakt  PDF  PDF (English)
Izabella Kaiser
 
Nr 2 (2013) Ukryte formy zachowań agresywnych u dziewcząt Abstrakt  PDF (English)
Mitja Krajnčan, Jana Rapuš Pavel
 
Nr 2 (2013) Wsparcie informacyjne – oczekiwania rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF
Sandra Krajczy
 
Nr 2 (2013) Rodzeństwo osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Studium przypadku Abstrakt  PDF
Wioletta Szarecka
 
Nr 19 (2017) Radzenie sobie ze stresem rodziców dzieci z autyzmem Abstrakt  PDF  PDF (English)
Mieczysław Dudek
 
Nr 20 (2018) Czy sieć zastąpi szkołę i rodziców w edukacji i wychowaniu? Abstrakt  PDF  PDF (English)
Bogusław Śliwerski
 
Nr 19 (2017) Kryzys rodziców dziecka z niepełnosprawnością w perspektywie nowych narzędzi normalizacyjnych Abstrakt  PDF  PDF (English)
Joanna Doroszuk
 
Nr 20 (2018) Binarna i ternarna relacja uczestników procesu diagnostyczno-terapeutycznego w logopedii Abstrakt  PDF  PDF (English)
Monika Kaźmierczak
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo