Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1 (2013) Novovznikajúce formy rodinného života na Slovnensku Abstrakt  PDF (Czech)
Pavol Tománek
 
Nr 2 (2013) Ukryte formy zachowań agresywnych u dziewcząt Abstrakt  PDF (English)
Mitja Krajnčan, Jana Rapuš Pavel
 
Nr 2 (2013) Wsparcie informacyjne – oczekiwania rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF
Sandra Krajczy
 
Nr 2 (2013) Rodzeństwo osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Studium przypadku Abstrakt  PDF
Wioletta Szarecka
 
Nr 19ENG (2017): Interdyscyplinary Contexts of Special Pedagogy How parents of autistic children deal with stress Abstrakt  PDF
Mieczysław Dudek
 
Nr 19ENG (2017): Interdyscyplinary Contexts of Special Pedagogy The crisis of parents of a child with a disability in the perspective of new normalisation tools Abstrakt  PDF
Joanna Doroszuk
 
Nr 19ENG (2017): Interdyscyplinary Contexts of Special Pedagogy A child’s otherness resulting from disability. A phenomenographic study of adoptive and foster parents Abstrakt  PDF
Katarzyna Ćwirynkało, Urszula Bartnikowska
 
Nr 17 (2017) Proces adaptacji rodziców do roli rodzicielskiej dziecka z zespołem Downa jako strategia radzenia sobie z sytuacją stresową Abstrakt  PDF
Karolina Kaliszewska
 
Nr 17 (2017) Czas wolny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w opinii rodziców Abstrakt  PDF
Izabella Kaiser
 
Nr 17ENG (2017) The process of adaptation to the role of a parent of a child with Down syndrome as a stress management strategy Abstrakt  PDF
Karolina Kaliszewska
 
Nr 17ENG (2017) Leisure time of intellectually disabled children in the opinion of their parents Abstrakt  PDF
Izabella Kaiser
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo