Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 11 (2015) Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie niesegregacyjnym – wykluczające czy dopełniające się formy kształcenia Abstrakt  PDF
Jarosław Bąbka
 
Nr 4 (2014) Prowłączające zmiany w systemie polskiej edukacji – nowe możliwości, ograniczenia i wyzwania Abstrakt  PDF
Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Marzenna Zaorska
 
Nr 12 (2016) From the segregation to the inclusion: Ukrainian realities of the education Abstrakt  PDF
Alla Kolypayeva
 
Nr 12 (2016) Szkoła ogólnodostępna jako środowisko odkrywania podstaw własnej tożsamości przez uczniów z niepełnosprawnością w młodszym wieku szkolnym Abstrakt  PDF
Karol Bidziński
 
Nr 11 (2015) Relacje z rówieśnikami i ich znaczenie dla młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w edukacji specjalnej – w świetle badań własnych Abstrakt  PDF
Anna Drozdowicz
 
Nr 21 (2018) Ohyake (公) czy watakushi (私) i puraibashii (プラ イバシー) ? Przestrzenie i artefakty systemu edukacji specjalnej i inkluzyjnej w Japonii: Raport z wizualnej mikroetnografii edukacyjnej Abstrakt  PDF  PDF (English)
Beata Borowska-Beszta
 
Nr 16 (2017) Zakorzenienie jako istotny warunek integracji szkolnej Abstrakt  PDF  PDF (English)
Karolina Tersa
 
Nr 21 (2018) Uczeń z doświadczeniem migracji w edukacji. Diagnoza potrzeb i obszary wsparcia w ramach edukacji włączającej – uczeń cudzoziemski Abstrakt  PDF  PDF (English)
Iwona Chrzanowska, Beata Jachimczak
 
Nr 20 (2018) Opinie nauczycieli przedszkoli integracyjnych na temat szans powodzenia działań włączających wobec poszczególnych grup uczniów, a staż pracy w zawodzie Abstrakt  PDF  PDF (English)
Iwona Chrzanowska
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo