Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 12 (2016) Znaczenie ruchu rodziców w procesie emancypacji osób niepełnosprawnych intelektualnie Abstrakt  PDF
Łukasz Koperski
 
Nr 1 (2013) Wyróżnik człowieczeństwa Abstrakt  PDF
Maria Szyszkowska
 
Nr 12 (2016) Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną – od akceptacji do wsparcia Abstrakt  PDF
Agnieszka Drzazga
 
Nr 12 (2016) Nauczanie kierowane jako metoda rozwijająca samodzielność oraz autonomię dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF
Beata Cytowska
 
Nr 10 (2015) „Kobietą być, to być kobietą” – piętno „niepełnosprawnej płci”1 w doświadczeniach kobiet z głębszą niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do środowiskowego domu samopomocy Abstrakt  PDF
Agata Jakubas
 
Nr 9 (2015) Edukacja nie na próżno. Rzecz o (nie)świadomej tożsamości osób niepełnosprawnych intelektualnie Abstrakt  PDF
Irena Ramik-Mażewska
 
Nr 11 (2015) Relacje z rówieśnikami i ich znaczenie dla młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w edukacji specjalnej – w świetle badań własnych Abstrakt  PDF
Anna Drozdowicz
 
Nr 8 (2015) Sztuka jako sposób włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa Abstrakt  PDF
Sabina Pawlik
 
Nr 8 (2015) O czym marzą uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną? Abstrakt  PDF
Piotr Plichta
 
Nr 5 (2014) Możliwości wykorzystania rówieśniczego tutoringu w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF
Andrzej Twardowski
 
Nr 3 (2013) Metoda projektów płaszczyzną inkluzji dla dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF
Marzena Buchnat
 
Nr 2 (2013) Wsparcie informacyjne – oczekiwania rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF
Sandra Krajczy
 
Nr 2 (2013) Życie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – problematyczność realizacji potrzeby seksualności i niezależności w perspektywie rozwoju tożsamości Abstrakt  PDF
Natalia Marciniak-Madejska
 
Nr 2 (2013) Rodzeństwo osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Studium przypadku Abstrakt  PDF
Wioletta Szarecka
 
Nr 2 (2013) Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF
Monika Karwacka
 
Nr 14 (2016): Logopedyczne Konteksty Pedagogiki Specjalnej Kilka uwag o potrzebie badań kompetencji słowotwórczych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Abstrakt  PDF
Renata Marciniak-Firadza
 
1 - 16 z 16 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo