Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 13 (2016) Studia na kierunku pedagogika specjalna jako przestrzeń czytania naukowego Abstrakt  PDF
Sławomira Sadowska
 
Nr 12 (2016) From the segregation to the inclusion: Ukrainian realities of the education Abstrakt  PDF
Alla Kolypayeva
 
Nr 10 (2015) Pedagogika emancypacyjna a pedagogika specjalna – kluczowe kategorie w emancypacyjnym dyskursie niepełnosprawności Abstrakt  PDF
Dorota Podgórska-Jachnik
 
Nr 11 (2015) On the continuum from mainstreaming to inclusion: the development of the approaches towards students with special needs and their expression in the educational frameworks in Israel Abstrakt  PDF
Nava Bar, Arie Kizel
 
Nr 2 (2013) Analiza wybranych norm prawnych określających nowe obowiązki nauczycieli i specjalistów wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych Abstrakt  PDF
Teresa Serafin
 
Nr 10 (2015) „Kobietą być, to być kobietą” – piętno „niepełnosprawnej płci”1 w doświadczeniach kobiet z głębszą niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do środowiskowego domu samopomocy Abstrakt  PDF
Agata Jakubas
 
Nr 10 (2015) (Neo)liberalne uwikłania emancypacyjnego paradygmatu pedagogiki specjalnej Abstrakt  PDF
Marcin Wlazło
 
Nr 11 (2015) Relacje z rówieśnikami i ich znaczenie dla młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w edukacji specjalnej – w świetle badań własnych Abstrakt  PDF
Anna Drozdowicz
 
Nr 21 (2018) Ohyake (公) czy watakushi (私) i puraibashii (プラ イバシー) ? Przestrzenie i artefakty systemu edukacji specjalnej i inkluzyjnej w Japonii: Raport z wizualnej mikroetnografii edukacyjnej Abstrakt  PDF  PDF (English)
Beata Borowska-Beszta
 
Nr 4 (2014) Zjawisko pozoru w systemie kształcenia uczniów niepełnosprawnych – próba identyfikacji i propozycje rozwiązań Abstrakt  PDF
Katarzyna Parys
 
Nr 3 (2013) Edukacja włączająca w Norwegii Abstrakt  PDF
Aleksandra Antonik
 
Nr 3 (2013) O roli i pozycji badacza w badaniach rzeczywistości szkoły specjalnej i integracyjnej Abstrakt  PDF
Zenon Gajdzica
 
Nr 20 (2018) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jako podstawowy dokument organizowania warunków kształcenia specjalnego Abstrakt  PDF  PDF (English)
Mariusz Wielebski
 
Nr 16 (2017) Twórczość artystyczna jako sposób urzeczywistniania paradygmatu emancypacyjnego Abstrakt  PDF  PDF (English)
Sabina Pawlik
 
Nr 4 (2014) Samoświadomość w Stanach Zjednoczonych: historia i definicje Abstrakt  PDF (English)
Melinda R. Pierson
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo