Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 13 (2016) Studia na kierunku pedagogika specjalna jako przestrzeń czytania naukowego Abstrakt  PDF
Sławomira Sadowska
 
Nr 12 (2016) From the segregation to the inclusion: Ukrainian realities of the education Abstrakt  PDF
Alla Kolypayeva
 
Nr 10 (2015) Pedagogika emancypacyjna a pedagogika specjalna – kluczowe kategorie w emancypacyjnym dyskursie niepełnosprawności Abstrakt  PDF
Dorota Podgórska-Jachnik
 
Nr 11 (2015) On the continuum from mainstreaming to inclusion: the development of the approaches towards students with special needs and their expression in the educational frameworks in Israel Abstrakt  PDF
Nava Bar, Arie Kizel
 
Nr 2 (2013) Analiza wybranych norm prawnych określających nowe obowiązki nauczycieli i specjalistów wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych Abstrakt  PDF
Teresa Serafin
 
Nr 11 (2015) Relacje z rówieśnikami i ich znaczenie dla młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w edukacji specjalnej – w świetle badań własnych Abstrakt  PDF
Anna Drozdowicz
 
Nr 10 (2015) „Kobietą być, to być kobietą” – piętno „niepełnosprawnej płci”1 w doświadczeniach kobiet z głębszą niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do środowiskowego domu samopomocy Abstrakt  PDF
Agata Jakubas
 
Nr 10 (2015) (Neo)liberalne uwikłania emancypacyjnego paradygmatu pedagogiki specjalnej Abstrakt  PDF
Marcin Wlazło
 
Nr 3 (2013) O roli i pozycji badacza w badaniach rzeczywistości szkoły specjalnej i integracyjnej Abstrakt  PDF
Zenon Gajdzica
 
Nr 4 (2014) Zjawisko pozoru w systemie kształcenia uczniów niepełnosprawnych – próba identyfikacji i propozycje rozwiązań Abstrakt  PDF
Katarzyna Parys
 
Nr 3 (2013) Edukacja włączająca w Norwegii Abstrakt  PDF
Aleksandra Antonik
 
Nr 20 (2018) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jako podstawowy dokument organizowania warunków kształcenia specjalnego Abstrakt
Mariusz Wielebski
 
Nr 21 (2018) Ohyake (公) czy watakushi (私) i puraibashii (プラ イバシー) ? Przestrzenie i artefakty systemu edukacji specjalnej i inkluzyjnej w Japonii: Raport z wizualnej mikroetnografii edukacyjnej Abstrakt
Beata Borowska-Beszta
 
Nr 16 (2017) Twórczość artystyczna jako sposób urzeczywistniania paradygmatu emancypacyjnego Abstrakt  PDF  PDF (English)
Sabina Pawlik
 
Nr 4 (2014) Samoświadomość w Stanach Zjednoczonych: historia i definicje Abstrakt  PDF (English)
Melinda R. Pierson
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo