[1]
Bobowska-Nastarzewska, P. 2019. Rola tłumacza pisemnych tekstów specjalistycznych na podstawie własnych doświadczeń traduktologicznych. Investigationes Linguisticae. 39, (maj 2019), 1-14. DOI:https://doi.org/10.14746/il.2018.39.1.