[1]
Czubińska, M. 2019. Sposoby wykorzystania napisów scenicznych jako metody przekładu spektakli teatralnych w trakcie Malta Festival Poznań 2017. Investigationes Linguisticae. 39, (maj 2019), 31-45. DOI:https://doi.org/10.14746/il.2018.39.3.