[1]
Kwiatkowska Faryś, E. i Wolarska-Sobocińska, A. 2019. Geolektalne pułapki języka hiszpańskiego w praktyce przekładu pisemnego i ustnego. Investigationes Linguisticae. 39, (maj 2019), 46-63. DOI:https://doi.org/10.14746/il.2018.39.4.