[1]
Shimogaki, S. 2020. Agriculture and Law in Japanese Society: Rolnictwo i prawo w społeczeństwie japońskim. Investigationes Linguisticae. 43 (luty 2020), 15–24. DOI:https://doi.org/10.14746/il.2019.43.2.