[1]
Ichishima, M. 2020. Current Status of and Challenges in Regional Policies in Japan: Współczesny status japońskiej polityki regionalnej i stojące przed nią wyzwania. Investigationes Linguisticae. 43 (luty 2020), 25-33. DOI:https://doi.org/10.14746/il.2019.43.3.