[1]
Yu, J., Wang, S. i B. Serrona, K.R. 2020. Comparative Analysis of ELV Recycling Policies in the European Union, Japan and China: Analiza porównawcza regulacji dotyczących recyklingu ELV w Unii Europejskiej, Japonii i Chinach. Investigationes Linguisticae. 43 (luty 2020), 34-56. DOI:https://doi.org/10.14746/il.2019.43.4.