[1]
Lapis, W. i Wierzchoń, P. 2003. Rekurencja jako narzędzie do tworzenia segmentów językowych współczesnej polszczyzny. Investigationes Linguisticae. 9, (cze. 2003), 31-38. DOI:https://doi.org/10.14746/il.2003.9.4.