[1]
Jarmołowicz, E. 2004. Komunikacja niewerbalna: rola gestów ilustruj cych w komunikacji. Investigationes Linguisticae. 10, (cze. 2004), 20-26. DOI:https://doi.org/10.14746/il.2004.10.2.