[1]
Krysiak, A. 2010. (Poli)geny na język. Prolegomena do lingwistyki genetycznej. Investigationes Linguisticae. 20, (mar. 2010), 33-39. DOI:https://doi.org/10.14746/il.2010.20.4.