[1]
Sikora, S. 2010. Metody budowy pojęcia zbioru w problemie interpretacji tez Hui Shi. Investigationes Linguisticae. 22, (grudz. 2010), 115-138. DOI:https://doi.org/10.14746/il.2010.22.7.