[1]
Szczypińska, M. 2011. Językowy obraz świata w socjolekcie żeglarzy śródlądowych. Investigationes Linguisticae. 24, (grudz. 2011), 151-168. DOI:https://doi.org/10.14746/il.2011.24.10.