[1]
Kamasa, V. 2012. Struktura argumentacje we wniosku formalnym na wybranym przykładzie. Investigationes Linguisticae. 25, (mar. 2012), 27-57. DOI:https://doi.org/10.14746/il.2012.25.3.