[1]
Jahns, M. 2012. Gdy mówi do nas język. Krytyczne spojrzenie na współczesne aplikacje hipotezy Sapira-Whorfa w feministycznych teoriach językoznawczych. Investigationes Linguisticae. 25, (mar. 2012), 90-107. DOI:https://doi.org/10.14746/il.2012.25.6.