(1)
zbiorowa, P. Język W Refleksji Teoretycznej. Przekroje Historyczne. Dyskusja Nad dziełem. 10.14746/il 2018, 38, 1-56.