(1)
Kwiatkowska Faryś, E.; Wolarska-Sobocińska, A. Geolektalne pułapki języka hiszpańskiego W Praktyce przekładu Pisemnego I Ustnego. 10.14746/il 2019, 39, 46-63.