(1)
Ichishima, M. Current Status of and Challenges in Regional Policies in Japan: Współczesny Status japońskiej Polityki Regionalnej I stojące Przed Nią Wyzwania. 10.14746/il 2020, 25-33.