(1)
Yu, J.; Wang, S.; B. Serrona, K. R. Comparative Analysis of ELV Recycling Policies in the European Union, Japan and China: Analiza porównawcza Regulacji dotyczących Recyklingu ELV W Unii Europejskiej, Japonii I Chinach. 10.14746/il 2020, 34-56.