(1)
Kłaczyńska, A. Poza Strukturalizm. Hybrydy Leksykalne W świetle Gramatyki Kognitywnej. 10.14746/il 2015, 124-142.