(1)
Lapis, W.; Wierzchoń, P. Rekurencja Jako narzędzie Do Tworzenia segmentów językowych współczesnej Polszczyzny. 10.14746/il 2003, 9, 31-38.