(1)
Jarmołowicz, E. Komunikacja Niewerbalna: Rola gestów Ilustruj Cych W Komunikacji. 10.14746/il 2004, 10, 20-26.