(1)
Mikołajczak-Matyja, N. Skojarzenia słowne Niewidomych I widzących użytkowników języka Polskiego – Studium porównawcze. 10.14746/il 2004, 11, 1-17.