(1)
Ɓobacz, P. Przedmowa Do XII. Zeszytu Investigationes Linguisticae. 10.14746/il 2005, 12.