(1)
Mikołajczak-Matyja, N. Umiejętność Odtwarzania Hierarchii Typu Hiponimicznego Przez Niewidomych I widzących użytkowników języka. 10.14746/il 2006, 13, 150-170.