(1)
Nowak, P. Analiza błędów W przekładzie Unijnych aktów Normatywnych Na przykładzie Council Regulation (EC) No 1346 2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings. 10.14746/il 2006, 13, 171-195.