(1)
Krysiak, A. (Poli)geny Na język. Prolegomena Do Lingwistyki Genetycznej. 10.14746/il 2010, 20, 33-39.