(1)
Szczyszek, M.; Karpiński, M. Jakościowa I ilościowa Analiza słownictwa Oraz Jednostek Quasi- I Nieleksykalnych Wypowiedzi W Dialogach Zadaniowych „origami”. 10.14746/il 2010, 22, 139-156.