(1)
Górska, A. Podobieństwa I różnice W podejściu Do Nauki języka Obcego pomiędzy Osobami jednojęzycznymi I wielojęzycznymi. 10.14746/il 2011, 23, 43-60.