(1)
Szczypińska, M. Językowy Obraz świata W Socjolekcie żeglarzy śródlądowych. 10.14746/il 2011, 24, 151-168.