(1)
Kamasa, V. Struktura Argumentacje We Wniosku Formalnym Na Wybranym przykładzie. 10.14746/il 2012, 25, 27-57.