(1)
Lapis, W. Dystynktywność ciągów. 10.14746/il 2012, 25, 58-71.