(1)
Jahns, M. Gdy mówi Do Nas język. Krytyczne Spojrzenie Na współczesne Aplikacje Hipotezy Sapira-Whorfa W Feministycznych Teoriach językoznawczych. 10.14746/il 2012, 25, 90-107.