zbiorowa, P. (2018). Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. Dyskusja nad dziełem. Investigationes Linguisticae, 38, 1–56. https://doi.org/10.14746/il.2018.38.1