Bobowska-Nastarzewska, P. (2019). Rola tłumacza pisemnych tekstów specjalistycznych na podstawie własnych doświadczeń traduktologicznych. Investigationes Linguisticae, 39, 1-14. https://doi.org/10.14746/il.2018.39.1