Czubińska, M. (2019). Sposoby wykorzystania napisów scenicznych jako metody przekładu spektakli teatralnych w trakcie Malta Festival Poznań 2017. Investigationes Linguisticae, 39, 31-45. https://doi.org/10.14746/il.2018.39.3