Kwiatkowska Faryś, E., & Wolarska-Sobocińska, A. (2019). Geolektalne pułapki języka hiszpańskiego w praktyce przekładu pisemnego i ustnego. Investigationes Linguisticae, 39, 46-63. https://doi.org/10.14746/il.2018.39.4