Wartecka, A. (2019). Identyfikacja gatunku mowy pochwały w oparciu o strategię reaktywnego gatunku mowy (SRGM). Investigationes Linguisticae, 40, 49–61. https://doi.org/10.14746/il.2018.40.4