Heryng, J., & Obrębska, M. (2019). Czy dwujęzyczność sprzyja kreatywności? Doniesienie z badań. Investigationes Linguisticae, (42), 1-11. https://doi.org/10.14746/il.2018.42.1