Jarmołowicz-Nowikow, E. (2019). Wybrane cechy realizacji adaptatorów w narracji dzieci i dorosłych. Investigationes Linguisticae, (42), 12-26. https://doi.org/10.14746/il.2018.42.2